Kontakt

Centar za istraživanje biodiverziteta

Adresa:
Maksima Gorkog 40,
21000 Novi Sad, Srbija

PIB: 111912307

E-mail: office@cib.rs