VESTi

UPOZNAJTE GOLIJU - PRIRODNE VREDNOSTI, UGROŽAVAJUĆI FAKTORI I MODELI RAZVOJA

Datum objavljivanja: 14. februar 2022.

U okviru projekta "Park prirode Golija - model održivog razvoja planinskih područja u Srbiji", Centar za istraživanje biodiverziteta izradio je niz infografika čija je primarna svrha da upoznaju javnost u Srbiji sa prirodnim i kulturnim vrednostima ove planine, režimima zaštite na nacionalnom i međunarodnom nivou, ugrožavajućim faktorima koji prete da ugroze biodiverzitet, kao i sa održivim turizmom kao mogućim vidom razvoja, koji bi obezbedio očuvanje vrednosti Golije i dobrobit lokalne zajednice. Infografici mogu poslužiti i kao edukativni materijal u školama, te izvor informacija za turiste.

Prvi infografik prikazuje neke od retkih i ugroženih vrsta divlje flore i faune koje su prisutne na Goliji.

Drugi infografik pruža informacije o zaštiti planine Golija na medjunarodnom i nacionalnom nivou.

Treći infografik daje uvid u najveći potencijalni ugrožavajući faktor za očuvanje prirode Golije - razvoj masovnog ski turizma.

Četvrti infografik ukazuje na prednosti razvoja održivog turizma i principe na kojima se on zasniva.

Peti infografik nudi informacije o nekim od kulturnih i prirodnih znamenitosti ove planine.